Dla lekarzy w terenie:

Ewidencja przebiegu pojazdu - druk .docx - czysty do wydruku

Zestawienie - za nadzór nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami, a także wystawami, pokazami lub konkursami - druk .xls - 03.09.2015 -21 pozycji z liczącymi formułami

Zestawienie - za nadzór nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami, a także wystawami, pokazami lub konkursami - druk .xls - 03.09.2015 - czysty do wydruku

Zestawienie - zestawienie choroby z podziałem kilometrów

Informacja PLW z dnia 20 listopada 2012 w sprawie wyznaczania na czas określony lekarzy niebędących pracownikami Inspekcji do niektórych czynności, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 i 1 a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, o Inspekcji Weterynaryjnej - .pdf

Instrukcja Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie wyznaczania na czas określony lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji do niektórych czynności, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 i 1 a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej - scan .pdf

Wniosek o wyznaczenie do czynności o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Załącznik nr 1) - druk .doc

ZESTAWIENIE - Zestawienie miesięczne rachunków z terenu - druk.doc

ZESTAWIENIE - Zestawienie miesięczne wykonanych czynności w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt - Aujeszky

ZESTAWIENIE - Zestawienie miesięczne wykonanych czynności w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt - bruceloza, białaczka, gruźlica

ZESTAWIENIE - Zestawienie rzeźnie nowy cennik od 24 maja 2011- z liczącymi formułami

ZESTAWIENIE - Zestawienie OSM nowy cennik od 24 maja 2011- z liczącymi formułami

ZESTAWIENIE - Zestawienie z przeprowadzonych badań monitoringowych bydła na TBC, brucelozę i EBB z wyliczeniem kwot należności za badanie w poszczególnych stadach będących podstawą do wystawienia rachunku według cen zgodnych z Rozporządzeniem - z liczącymi formułami 

ZESTAWIENIE - Zestawienie z przeprowadzonych badań monitoringowych bydła na EBB z wyliczeniem kwot należności za badanie w poszczególnych stadach będących podstawą do wystawienia rachunku według cen zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2005 r. - z liczącymi formułami

ZESTAWIENIE DO ROZLICZENIA BADAŃ W TERENIE - Badanie mięsa zwierząt rzeźnych na terenie gospodarstwa, mięsa zwierząt łownych na terenie ferm lub mięsa zwierząt łownych, po ich odstrzeleniu, przeznaczonego na użytek własny - czysty do wydruku

ZESTAWIENIE DO ROZLICZENIA BADAŃ W TERENIE - Badanie mięsa zwierząt rzeźnych na terenie gospodarstwa, mięsa zwierząt łownych na terenie ferm lub mięsa zwierząt łownych, po ich odstrzeleniu, przeznaczonego na użytek własny - z liczącymi formułami

ZESTAWIENIE - ILOŚĆ, GATUNEK I RODZAJ ZBADANYCH ZWIERZĄT RZEŹNYCH, ILOŚĆ GODZIN PEŁNIONEGO NADZORU, CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH PRZEZ INSPEKCJĘ WETERYNARYJNĄ ORAZ NALEŻNOŚCI ZA TO BADANIE I NADZÓR - czysty do wydruku

ROZLICZENIE - DO UMOWY ZLECENIE DLA POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W OLEŚNIE WYNAGRODZENIA ZA CZYNNOŚCI WYKONANE Z UPOWAŻNIENIA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W OLEŚNIE - czysty do wydruku

 ZESTAWIENIE - ŚWIADECTWO ZDROWIA DLA ŚWIŃ WPROWADZANYCH DO STAD, PUNKTÓW KOPULACYJNYCH I PUNKTÓW SKUPU ORAZ NA TARGI, POKAZY, WYSTAWY, KONKURSY 100 pozycji STAWKI od 01.2011 - z liczącymi formułami

ZESTAWIENIE - ŚWIADECTWO ZDROWIA DLA ŚWIŃ WPROWADZANYCH DO STAD, PUNKTÓW KOPULACYJNYCH I PUNKTÓW SKUPU ORAZ NA TARGI, POKAZY, WYSTAWY, KONKURSY 100 pozycji - czysty do wydruku

ZESTAWIENIE - ŚWIADECTWO ZDROWIA DLA ŚWIŃ WPROWADZANYCH DO STAD, PUNKTÓW KOPULACYJNYCH I PUNKTÓW SKUPU ORAZ NA TARGI, POKAZY, WYSTAWY, KONKURSY 30 pozycji - z liczącymi formułami

ZESTAWIENIE - ŚWIADECTWO ZDROWIA DLA ŚWIŃ WPROWADZANYCH DO STAD, PUNKTÓW KOPULACYJNYCH I PUNKTÓW SKUPU ORAZ NA TARGI, POKAZY, WYSTAWY, KONKURSY 30 pozycji - czysty do wydruku

ZESTAWIENIE - ŚWIADECTWO ZDROWIA DLA ŚWIŃ PRZEZNACZONYCH DO UBOJU 100 pozycji - z liczącymi formułami

ZESTAWIENIE - ŚWIADECTWO ZDROWIA DLA ŚWIŃ PRZEZNACZONYCH DO UBOJU 100 pozycji - czysty do wydruku

ZESTAWIENIE - ŚWIADECTWO ZDROWIA DLA ŚWIŃ PRZEZNACZONYCH DO UBOJU 30 pozycji - z liczącymi formułami

ZESTAWIENIE - ŚWIADECTWO ZDROWIA DLA ŚWIŃ PRZEZNACZONYCH DO UBOJU 30 pozycji - czysty do wydruku

ZESTAWIENIE - NADZÓR NAD SKUPEM 30 pozycji nowy cennik od 24 maja 2011 - z liczącymi formułami

ZESTAWIENIE - Nadzór nad skupem zwierząt - czysty do wydruku

ZESTAWIENIE - Nadzór nad konkursem zwierząt - z liczącymi formułami

ZESTAWIENIE - Nadzór nad konkursem zwierząt - czysty do wydruku

ZESTAWIENIE - Zestawienie badanie zwierząt rzeźnych i mięsa przeznaczonego na użytek własny 

Lista próbek krwi do badania serologicznego w kierunku brucelozy białaczki

Obserwacja wścieklizna - wzór

Zestawienie dla poskramiaczy

Zestawienie sprawozdawcze miesięczne choroby zakaźne

Protokół z wykonania czynności - za przeprowadzenie kontroli zwierząt (drobiu) w miejscu ich pochodzenia wraz z wystawieniem wymaganych świadectw zdrowia

OŚWIADCZENIE LEKARZA WETERYNARII DOTYCZĄCE ZWIERZĘCIA PODDANEGO UBOJOWI Z KONIECZNOŚCI POZA RZEŹNIĄ - .pdf

OŚWIADCZENIE PRZEDSIĘBIORCY SEKTORA SPOŻYWCZEGO, KTÓRY UTRZYMYWAŁ ZWIERZĘ PODDANE UBOJOWI Z KONIECZNOŚCI POZA RZEŹNIĄ - .pdf

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. sobota, 14 styczeń 2023 16:22 Administrator BIP