Organizacja

Sprawozdania finansowe

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bilans 2023 rok.pdf

Informacja dodatkowa 2023 rok.pdf

Rachunek zysków i strat 2023 rok.pdf

Zestawienie zmian w funduszu 2023 rok.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bilans 2022 rok.pdf

Informacja dodatkowa 2022 rok.pdf

Rachunek zysków i strat 2022 rok.pdf

Zestawienie zmian w funduszu 2022 rok.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bilans 2021 rok.pdf

Informacja dodatkowa 2021 rok.pdf

Rachunek zysków i strat 2021 rok.pdf

Zestawienie zmian w funduszu 2021 rok.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bilans 2020 rok.pdf

Informacja dodatkowa 2020 rok.pdf

Rachunek zysków i strat 2020 rok.pdf

Zestawienie zmian w funduszu 2020 rok.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bilans 2019 rok.pdf

Informacja dodatkowa 2019 rok.pdf

Rachunek zysków i strat 2019 rok.pdf

Zestawienie zmian w funduszu 2019 rok.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bilans 2018 rok.pdf

Informacja dodatkowa 2018 rok.pdf

Rachunek zysków i strat 2018 rok.pdf

Zestawienie zmian w funduszu 2018 rok.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------