HACCP

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oleśnie uprzejmie informuje, że na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii zostały zamieszczone wytyczne Komisji Europejskiej, dotyczące wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności obejmujących dobre praktyki higieniczne i procedury oparte na zasadach HACCP, uwzględniając ułatwienia/elastyczność w  zakresie wdrażania, w niektórych przedsiębiorstwach spożywczych. Niniejsze wytyczne są dostępne na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii zgodnie z następującą ścieżką dostępu:

- Nadzór weterynaryjny → Żywność pochodzenia zwierzęcego → Przewodnik Komisji Europejskiej oraz laboratoriów referencyjnych UE do przepisów Unii Europejskiej dotyczących bezpieczeństwa żywności → Wytyczne dotyczące wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności obejmujących dobre praktyki higieniczne i procedury oparte na zasadach HACCP, z uwzględnieniem zasad elastyczności.