UKRAINA - Informacje

INFORMACJA DLA OSÓB PRZEMIESZCZAJĄCYCH SIĘ Z UKRAINY ZE ZWIERZĘTAMI TOWARZYSZĄCYMI (PSY, KOTY, FRETKI)

Informacja w języku polskim.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ З УКРАЇНИ З СУПРОВОДЖУЮЧИМИ ТВАРИНАМИ (СОБАКИ, КОТИ, ФРЕТКИ)

Інформація українською мовою.

INFORMATION FOR PEOPLE TRAVELLING FROM UKRAINE WITH COMPANION ANIMALS (DOGS, CATS, FERRETS)

Information in English.