Wyznaczenia lekarzy

Ogłoszenie o potrzebie dokonania wyznaczeń na rok 2022

Załącznik Nr 1do Ogłoszenia o potrzebie dokonania wyznaczeń na rok 2022

Załącznik nr 1 do instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii

 

Lista osób wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oleśnie na rok 2020 do czynności, o których mowa w art. 16 ust 1 i 2 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej.