Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oleśnie uprzejmie informuje, że na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii zostały zamieszczone wytyczne Komisji Europejskiej, dotyczące wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności obejmujących dobre praktyki higieniczne i procedury oparte na zasadach HACCP, uwzględniając ułatwienia/elastyczność w  zakresie wdrażania, w niektórych przedsiębiorstwach spożywczych. Niniejsze wytyczne są dostępne na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii zgodnie z następującą ścieżką dostępu:

- Nadzór weterynaryjny → Żywność pochodzenia zwierzęcego → Przewodnik Komisji Europejskiej oraz laboratoriów referencyjnych UE do przepisów Unii Europejskiej dotyczących bezpieczeństwa żywności → Wytyczne dotyczące wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności obejmujących dobre praktyki higieniczne i procedury oparte na zasadach HACCP, z uwzględnieniem zasad elastyczności.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 28 wrzesień 2022 17:24 Administrator BIP
Artykuł został zmieniony. środa, 28 wrzesień 2022 17:27 Administrator BIP