Aktualności

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oleśnie oraz Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Oleśnie, informuje wpisanych na listę uczestników o ustalonym terminie „Szkolenia z zakresu ochrony zwierząt podczas uboju gospodarczego z przeznaczeniem mięsa na użytek własny.

TERMIN SZKOLENIA                                  15 listopad 2021r.

GODZINA ROZPOCZĘCIA SZKOLENIA      10:00

MIEJSCE SZKOLENIA                                 RESTAURACJA „KNAG” – ARTUR PALUCH

                                                                     46-300 OLESNO, UL. OPOLSKA 77

 

Szkolenie odbędzie się przy zachowaniu wszelkich reżimów sanitarnych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID -19, obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oleśnie przy współpracy z Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Oleśnie planuje w pierwszej połowie listopada br. organizację kolejnej edycji „Szkolenia z zakresu ochrony zwierząt podczas uboju gospodarczego z przeznaczeniem mięsa na użytek własny” (szkolenie zakończy się wydaniem zaświadczenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oleśnie o udziale w szkoleniu).

TERMIN SZKOLENIA                                  (data do ustalenia) listopad 2021r.

GODZINA ROZPOCZĘCIA SZKOLENIA      do ustalenia

MIEJSCE SZKOLENIA                                 RESTAURACJA „KNAG” – ARTUR PALUCH

                                                                     46-300 OLESNO, UL. OPOLSKA 77

 

Szkolenie odbędzie się przy zachowaniu wszelkich reżimów sanitarnych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19, obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa.

Osoby chętne do udziału w szkoleniu i otrzymaniu stosownego zaświadczenia proszone są o dostarczenie w dniu szkolenia wypełnionego wniosku (którego wzór umieszczony jest w załączniku), oraz dołączenie do niego opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł (wystawionej na imię i nazwisko osoby chcącej uzyskać zaświadczenie). Opłaty należy dokonać na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Oleśnie Nr 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894 (konto dotyczy wpłat na dochody budżetowe i podatkowe).

Udział w szkoleniu należy zgłosić do dnia 27 października 2021r., kontakt pod nr telefonu 34 358 26 18.

 

 

!!! WAŻNE  INFORMACJE DLA HODOWCÓW ŚWIŃ !!!

 

-I-

 NA OBSZARZE   OBJĘTYM  OGRANICZENIAMI  III (strefa  czerwona) OBOWIĄZUJE  ZAKAZ  PRZEMIESZCZANIA (SPRZEDAŻY)  ŚWIŃ  Z  GOSPODARSTW. 

 

 

 UZYSKANIE ODSTĘPSTWA OD ZAKAZU JEST MOŻLIWE M.IN. PO:

 

1) ZŁOŻENIU WNIOSKU  DO  POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W OLEŚNIE ; (pobierz  tutaj)

2) DOKONANANIU   OPŁATY   10 ZŁ. ZA WYDANIE   POZWOLENIA

     - BEZPOŚREDNIO W KASIE   URZĘDU  MIEJSKEGO  W  OLESNIE lub

     - PRZELEWEM (ELEKTONICZNIE) NA KONTO:

        Gmina Olesno nr  49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

3) SPEŁNIENIU  WYMAGAŃ OZNAKOWANIA  ZWIERZĄT (IRZ);

4) SPEŁNIENIU  WYMAGAŃ  BIOASEKURACJI  (pobierz  tutaj);

5) PRZEPROWADZONYM  BADANIU  KLINICZNYM ZWIERZĄT PRZEZ  URZĘDOWEGO  LEKARZA  WETERYNARII;

6) UZYSKANIU  UJEMNEGO  WYNIKU BADANIA  W KIERUNKU  ASF (pobraniu krwi) – W MOMENCIE, KIEDY TAKIE  BADANIE  JEST WYMAGANE.

7) OTRZYMANIU  ŚWIDECTWA  ZDROWIA  WYSTAWIONEGO  PRZEZ URZĘDOWEGO  LEKARZA WETERYNARII

 

 

-II-

NA OBSZARZE   OBJĘTYM  OGRANICZENIAMI  I (strefa niebieska)   PRZEMIESZCZENIE (SPRZEDAŻ) ŚWIŃ  ZGŁASZA  SIĘ    TELEFONICZNIE  POD  NR 34 358 26 18

PRZY  CZY  OBOWIĄZUJĄ RÓWNIEŻ  WYMAGANIA  WYMIENIONE  W CZĘŚCI – I,  pkt. od 3), do 7

 

 -III-

NA OBSZARACH   OBJĘTYCH  OGRANICZENIAMI  III (strefa  czerwona) i I (strefa niebieska) OBOWIĄZUJE KAŻDORAZOWE  ZGŁOSZANIE  PADNIĘCIA   ŚWIŃ POD  NR  TEL: 34 358 26 18 

 

 -IV-

NA OBSZARACH   OBJĘTYCH  OGRANICZENIAMI  III (strefa  czerwona) i I (strefa niebieska) OBOWIĄZUJE  ZAKAZ  UBÓJU  ŚWIŃ NA  POTRZEBY  WŁASNE

 

 

NA W/W OBSZARACH  DOPUSZCZA SIĘ UBÓJU  ŚWIŃ NA  POTRZEBY  WŁASNE  tylko w przypadku:

 

1) ZŁOŻENIA WNIOSKU  DO  POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W  OLEŚNIE ; (pobierz  tutaj);

2) ŚWIŃ POCHODZĄCYCH Z  TEGO GOSPODRSTWA;

3) PRZEPROWADZENIA BADANIA PRZEDUBOJOWEGO ZWIERZĄT ORAZ  BADANIA  POUBOJOWEGO MIĘSA PRZEZ  URZĘDOWEGO  LEKARZA  WETERYNARII;

4) UJEMNEGO WYNIKU BADANIA  W KIERUNKU  ASF (pobraniu krwi) – W MOMENCIE, KIEDY TAKIE  BADANIE  JEST WYMAGANE. 

5) DOKONAINA  OBOWIAZKOWEGO  BADNAIE  MIĘSA  W KIERUNKU  WŁOŚNI  PRZEPRPOWADZONEGO   PRZEZ  URZĘDOWEGO LEKARZA  WETERYNARII.

 

NA OBSZARACH   OBJĘTYCH  OGRANICZENIAMI  III (strefa  czerwona) UBOJU  MOŻNA   DOKONAĆ  TYLKO  NA TERENIE GOSPODARSTWA W KTÓRYM ŚWINIA  JEST UTRZYMYWANA

 


-V-

OBOWIĄZKOWE  DRUKI   DOT. BIASEKURACJI  GOSPODARSTW W  OBSZARACH   I  POZA  NIMI DOSTĘPNE  W  ZAKŁADCE

BIOASEKURACJA - DRUKI DO POBRANIA