Aktualności

Zobacz komunikat - PDF

 

Zgodnie z przepisami prawa ciężarne samice będące w okresie przekraczającym 90% lub więcej przewidywanego okresu ciąży lub samice, które urodziły w poprzednim tygodniu nie mogą być transportowane!

Ponadto zakazany jest ubój zwierząt w ciągu 48h po porodzie!

Pamiętaj! Nikt nie może przewozić zwierząt lub zlecać transportu zwierząt w sposób powodujący ich okaleczenie lub przyczyniający się do zadawania im cierpienia, a zwierzęta muszą być zdolne do podróży.

Naruszenie powyższych przepisów zarówno przez posiadacza zwierząt zlecającego transport jak i przewoźnika/pośrednika realizującego przewóz stanowi przestępstwo!

 

Jeżeli zwierzę ulegnie wypadkowi, który uniemożliwia naturalne poruszanie się lub powoduje ból, skontaktuj się ze swoim lekarzem weterynarii! Ustali on, czy zwierzę należy leczyć, uśmiercić czy poddać ubojowi z konieczności na terenie gospodarstwa!

 

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

 

Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie o naborze pracowników.

Zobacz ogłoszenie - PDF