Aktualności

Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie o naborze pracowników.

Zobacz ogłoszenie - PDF

Przypominam, że posiadanie planu bezpieczeństwa biologicznego, jest jednym z wymagań zawartych w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego  Komisji  (UE)  2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń zwanego dalej RWK 2021/605. Stanowi on podstawę do możliwości dokonania przemieszczeń świń z gospodarstw zlokalizowanych na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III.  Należy pamiętać, że brak spełniania w/w wymogu po dniu 31 października 2021r., będzie stanowił poważną przeszkodę dla możliwości wywozu świń poza wymienione obszary.

Inspekcja Weterynaryjna przeprowadziła od kwietnia 2021r. w tym zakresie 17 792 szkoleń i kontroli instruktażowych gospodarstw dla rolników utrzymujących świnie.

Warunkiem wdrożenia skutecznej bioasekuracji jest udokumentowanie przestrzegania określonych zasad, aby maksymalnie ograniczyć ryzyko występowania zakażeń ASF u zwierząt. Aby pomóc Państwu w spełnieniu  tego wymagania przypominam o nim oraz informuję, że na stronie  internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii pod linkiem: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/wdrazanie-wymagan-rwk-2021605-po-31102021 dostępne są wzory dokumentów:

  • Wzór dokumentu „Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie 300 sztuk średniorocznie, nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt, i produkcji pasz spoza gospodarstwa”.
  • Wzór dokumentu „Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie powyżej 300 sztuk średniorocznie.”
  • Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika  II RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń. 

Należy podkreślić, że wzory niniejszych dokumentów mają charakter poglądowy, co oznacza, że inne wcześniejsze plany sporządzone przez producentów świń, a odpowiadające wymaganiom RWK 2021/605 zatwierdzone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii będą respektowane przez organy Inspekcji Weterynaryjnej. Sporządzone wzory dokumentów są kierowane przede wszystkim do rolników, którzy zwracają się do terenowych organów Inspekcji Weterynaryjnej o pomoc i wskazówki w tym zakresie.

Apeluję do Rolników, właścicieli gospodarstwa utrzymujących świnie w obszarach objętych ograniczeniami w związku z ASF o jak najszybsze sporządzenie planów bezpieczeństwa biologicznego oraz ich zatwierdzenia u właściwego powiatowego lekarza weterynarii przed datą 31 października 2021r.

 

  dr n. wet. Mirosław Welz

Główny Lekarz Weterynarii

 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oleśnie oraz Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Oleśnie, informuje wpisanych na listę uczestników o ustalonym terminie „Szkolenia z zakresu ochrony zwierząt podczas uboju gospodarczego z przeznaczeniem mięsa na użytek własny.

TERMIN SZKOLENIA                                  15 listopad 2021r.

GODZINA ROZPOCZĘCIA SZKOLENIA      10:00

MIEJSCE SZKOLENIA                                 RESTAURACJA „KNAG” – ARTUR PALUCH

                                                                     46-300 OLESNO, UL. OPOLSKA 77

 

Szkolenie odbędzie się przy zachowaniu wszelkich reżimów sanitarnych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID -19, obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oleśnie przy współpracy z Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Oleśnie planuje w pierwszej połowie listopada br. organizację kolejnej edycji „Szkolenia z zakresu ochrony zwierząt podczas uboju gospodarczego z przeznaczeniem mięsa na użytek własny” (szkolenie zakończy się wydaniem zaświadczenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oleśnie o udziale w szkoleniu).

TERMIN SZKOLENIA                                  (data do ustalenia) listopad 2021r.

GODZINA ROZPOCZĘCIA SZKOLENIA      do ustalenia

MIEJSCE SZKOLENIA                                 RESTAURACJA „KNAG” – ARTUR PALUCH

                                                                     46-300 OLESNO, UL. OPOLSKA 77

 

Szkolenie odbędzie się przy zachowaniu wszelkich reżimów sanitarnych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19, obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa.

Osoby chętne do udziału w szkoleniu i otrzymaniu stosownego zaświadczenia proszone są o dostarczenie w dniu szkolenia wypełnionego wniosku (którego wzór umieszczony jest w załączniku), oraz dołączenie do niego opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł (wystawionej na imię i nazwisko osoby chcącej uzyskać zaświadczenie). Opłaty należy dokonać na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Oleśnie Nr 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894 (konto dotyczy wpłat na dochody budżetowe i podatkowe).

Udział w szkoleniu należy zgłosić do dnia 27 października 2021r., kontakt pod nr telefonu 34 358 26 18.