Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oleśnie informuje, że od dnia 1 stycznia 2018r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza się program zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych w wybranych stadach bydła.

Cel programu:

- rozpoznanie i poprawa sytuacji epizootycznej w odniesieniu do IBR/IPV i/lub BVD MD w stadach bydła objętych programem;

- w konsekwencji stada te będą spełniały wymagania dla uznania ich za wolne od IBR/IPV i/lub BVD MD, co po pozytywnej kontroli PLW będzie mogło zostać potwierdzone decyzją administracyjną.

Rozpoczęcie programu: 1 stycznia 2018r.

Koszty programu:

Koszty realizacji programu, w tym koszty pobierania próbek i badań laboratoryjnych próbek oraz koszty nadzoru sprawowanego przez organy Inspekcji Weterynaryjnej ponoszą posiadacze zwierząt, którzy uczestniczą w programie.

Realizacja programu przez hodowcę:

- za prawidłowa realizację programu odpowiada posiadacz bydła, którego stado zostało objęte programem.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2017r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych w wybranych stadach bydła.(Dz.U. z 2017r., poz.1722)

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05 październik 2023 16:52 Administrator BIP
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05 październik 2023 16:53 Administrator BIP