!!! WAŻNE  INFORMACJE DLA HODOWCÓW ŚWIŃ !!!

 

-I-

 NA OBSZARZE   OBJĘTYM  OGRANICZENIAMI  III (strefa  czerwona) OBOWIĄZUJE  ZAKAZ  PRZEMIESZCZANIA (SPRZEDAŻY)  ŚWIŃ  Z  GOSPODARSTW. 

 

 

 UZYSKANIE ODSTĘPSTWA OD ZAKAZU JEST MOŻLIWE M.IN. PO:

 

1) ZŁOŻENIU WNIOSKU  DO  POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W OLEŚNIE ; (pobierz  tutaj)

2) DOKONANANIU   OPŁATY   10 ZŁ. ZA WYDANIE   POZWOLENIA

     - BEZPOŚREDNIO W KASIE   URZĘDU  MIEJSKEGO  W  OLESNIE lub

     - PRZELEWEM (ELEKTONICZNIE) NA KONTO:

        Gmina Olesno nr  49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

3) SPEŁNIENIU  WYMAGAŃ OZNAKOWANIA  ZWIERZĄT (IRZ);

4) SPEŁNIENIU  WYMAGAŃ  BIOASEKURACJI  (pobierz  tutaj);

5) PRZEPROWADZONYM  BADANIU  KLINICZNYM ZWIERZĄT PRZEZ  URZĘDOWEGO  LEKARZA  WETERYNARII;

6) UZYSKANIU  UJEMNEGO  WYNIKU BADANIA  W KIERUNKU  ASF (pobraniu krwi) – W MOMENCIE, KIEDY TAKIE  BADANIE  JEST WYMAGANE.

7) OTRZYMANIU  ŚWIDECTWA  ZDROWIA  WYSTAWIONEGO  PRZEZ URZĘDOWEGO  LEKARZA WETERYNARII

 

 

-II-

NA OBSZARZE   OBJĘTYM  OGRANICZENIAMI  I (strefa niebieska)   PRZEMIESZCZENIE (SPRZEDAŻ) ŚWIŃ  ZGŁASZA  SIĘ    TELEFONICZNIE  POD  NR 34 358 26 18

PRZY  CZY  OBOWIĄZUJĄ RÓWNIEŻ  WYMAGANIA  WYMIENIONE  W CZĘŚCI – I,  pkt. od 3), do 7

 

 -III-

NA OBSZARACH   OBJĘTYCH  OGRANICZENIAMI  III (strefa  czerwona) i I (strefa niebieska) OBOWIĄZUJE KAŻDORAZOWE  ZGŁOSZANIE  PADNIĘCIA   ŚWIŃ POD  NR  TEL: 34 358 26 18 

 

 -IV-

NA OBSZARACH   OBJĘTYCH  OGRANICZENIAMI  III (strefa  czerwona) i I (strefa niebieska) OBOWIĄZUJE  ZAKAZ  UBÓJU  ŚWIŃ NA  POTRZEBY  WŁASNE

 

 

NA W/W OBSZARACH  DOPUSZCZA SIĘ UBÓJU  ŚWIŃ NA  POTRZEBY  WŁASNE  tylko w przypadku:

 

1) ZŁOŻENIA WNIOSKU  DO  POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W  OLEŚNIE ; (pobierz  tutaj);

2) ŚWIŃ POCHODZĄCYCH Z  TEGO GOSPODRSTWA;

3) PRZEPROWADZENIA BADANIA PRZEDUBOJOWEGO ZWIERZĄT ORAZ  BADANIA  POUBOJOWEGO MIĘSA PRZEZ  URZĘDOWEGO  LEKARZA  WETERYNARII;

4) UJEMNEGO WYNIKU BADANIA  W KIERUNKU  ASF (pobraniu krwi) – W MOMENCIE, KIEDY TAKIE  BADANIE  JEST WYMAGANE. 

5) DOKONAINA  OBOWIAZKOWEGO  BADNAIE  MIĘSA  W KIERUNKU  WŁOŚNI  PRZEPRPOWADZONEGO   PRZEZ  URZĘDOWEGO LEKARZA  WETERYNARII.

 

NA OBSZARACH   OBJĘTYCH  OGRANICZENIAMI  III (strefa  czerwona) UBOJU  MOŻNA   DOKONAĆ  TYLKO  NA TERENIE GOSPODARSTWA W KTÓRYM ŚWINIA  JEST UTRZYMYWANA

 


-V-

OBOWIĄZKOWE  DRUKI   DOT. BIASEKURACJI  GOSPODARSTW W  OBSZARACH   I  POZA  NIMI DOSTĘPNE  W  ZAKŁADCE

BIOASEKURACJA - DRUKI DO POBRANIA

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. sobota, 18 wrzesień 2021 12:44 Administrator BIP
Artykuł został zmieniony. sobota, 18 wrzesień 2021 12:45 Administrator BIP
Artykuł został zmieniony. sobota, 18 wrzesień 2021 12:45 Administrator BIP
Artykuł został zmieniony. sobota, 18 wrzesień 2021 12:46 Administrator BIP
Artykuł został zmieniony. sobota, 18 wrzesień 2021 12:46 Administrator BIP
Artykuł został zmieniony. sobota, 18 wrzesień 2021 12:47 Administrator BIP
Artykuł został zmieniony. sobota, 18 wrzesień 2021 12:47 Administrator BIP
Artykuł został zmieniony. sobota, 18 wrzesień 2021 12:48 Administrator BIP
Artykuł został zmieniony. sobota, 18 wrzesień 2021 12:48 Administrator BIP
Artykuł został zmieniony. sobota, 18 wrzesień 2021 12:48 Administrator BIP
Artykuł został zmieniony. sobota, 18 wrzesień 2021 12:48 Administrator BIP
Artykuł został zmieniony. sobota, 18 wrzesień 2021 12:49 Administrator BIP
Artykuł został zmieniony. sobota, 18 wrzesień 2021 12:49 Administrator BIP
Artykuł został zmieniony. piątek, 11 marzec 2022 17:47 Administrator BIP