Działalność

W tej części Biuletynu udostępniane są informacje o działalności Przykładowej Instytucji - źródła programów i planów działania, strategie, programy, plany, projekty oraz raporty i sprawozdania z ich realizacji.

Druki do pobrania:

 

Prezentacja dla rolników w związku z publikacją rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/594 z dnia 16marca 2023 r. ustanawiającego środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do ASF oraz uchylającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605 i zmian w obowiązujących dotychczas przepisach prawnych.

Bioasekuracja - zasady mycia i dezynfekcji środków transportu obuwia i pomieszczeń

Dokumentacja czyszczenia i dezynfekcji w gospodarstwie

Dokumentacja przeglądu budynków

Rejestr środków transportu

Rejestr wejść do budynków utrzymywania świń

Wzór spisu świń

Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie 300 sztuk średniorocznie, nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt, i produkcji pasz spoza gospodarstwa

Wniosek o zezwolenie na przemieszczenie świń

Wniosek o ubój świń na użytek własny

Wytyczne do planu bezpieczeństwa biologicznego od XI 2021

Zasady bioasekuracji gospodarstw

Plan bezpieczenstwa biologicznego dla gospodarstw do 300 szt. średniorocznie

Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw powyżej 300 szt. średniorocznie

Analiza ryzyka do Planu bezpieczeństwa biologicznego - POWYŻEJ 300 szt. świń średniorocznie

 

Podkategorie

W tym dziale zamieszczamy sprawozdania z realizacji programów działania oraz raporty o stanie różnych sfer życia Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREDostęp do obiektu