WYMAGANIA WETERYNARYJNE PRZY PROWADZENIU UBOJU NA UŻYTEK WŁASNY INFORMACJA DLA ROLNIKÓW Wg stanu prawnego na dzień 25.06.2020 - .pdf

WARUNKI UBOJU ZWIERZĄT W GOSPODARSTWIE NA UŻYTEK WŁASNY

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oleśnie informuje, że w związku ze zmianą ustawy z dnia 9 października 2020 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. 2020 r. poz 1753) oraz obowiązywaniem Rozporządzenia MR i RW z dnia 21 października 2010 r. z późniejszymi zmianami w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. 2022 r. poz. 1896) posiadacz zwierząt gospodarskich ma prawo ich uboju na terenie gospodarstwa na użytek własny.

1. Zamiar ubicia cielęcia do 12 m-ca życia, owcy i kozy właściciel zwierzęcia musi zgłosić pisemnie powiatowemu lekarzowi weterynarii na 48 godzin przed ubojem na adres:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oleśnie
ul. Kossaka 5, 46-300 Olesno
tel./fax 34/358-26-18

Bydło do 12 m-ca życia nie zawiera żadnego materiału SRM.

Ulotka informacyjna Głównego Lekarza Weterynarii

Wzór zgłoszenia do pobrania

2. Zamiar ubicia świni należy zgłosić powiatowemu lekarzowi weterynarii na 48 godzin przed ubojem, tylko w przypadku świni zgłoszenie można zrobić telefonicznie.

Przy zgłoszeniu należy podać następujące dane:

- Imię, nazwisko, adres właściciela oraz miejsce uboju;

- Imię i nazwisko osoby uprawnionej przeprowadzającej ubój;

- Imię i nazwisko lekarza weterynarii przeprowadzającego badanie mięsa.

Ubój świń można również zgłosić na następującym wzorze - Wzór zgłoszenia do pobrania

Jednocześnie przypominam o pozostałych warunkach uboju zwierząt na użytek własny w gospodarstwie:
- uboju może dokonać przyuczony ubojowiec, po pozbawieniu zwierzęcia świadomości;
- zabrania się uśmiercania zwierząt z udziałem dzieci lub w ich obecności;
- fakt uboju w gospodarstwie należy zgłosić w Biurze Powiatowym AR i MR w Oleśnie, zwrócić paszport w przypadku cielęcia, oraz zniszczyć kolczyki ubitych zwierząt we własnym zakresie;
- na posiadaczu zwierzęcia, który dokonał uboju w gospodarstwie ciąży obowiązek zagospodarowania na własny koszt materiału szczególnego ryzyka (SRM) poprzez zgłoszenie i oddanie za pokwitowaniem do zakładu utylizacyjnego.

Materiałem szczególnego ryzyka w wypadku owiec i kóz są:

1) czaszka zawierająca mózg i oczy, migdałki i rdzeń kręgowy zwierząt w wieku powyżej 12 miesięcy lub które mają stały siekacz wyrżnięty z dziąsła

2) śledziona i jelito kręte zwierząt w każdym wieku

5) stałe odpady powstające przy uboju i obróbce poubojowej mające kontakt z SRM.

Zagospodarowanie polega na zgłoszeniu i odbiorze za pokwitowaniem przez zakład utylizacyjny (SRM):

Punkt Pozyskiwania i Przeładunku Surowców Utylizacyjnych - kat. I w Węgrach
Węgry ul. Pustkowska 18
46-023 Osowiec
tel. (077) 421 24 18 – całodobowy
tel. kom. 667 984 248
faks (077) 421 24 18 – całodobowy

lub

Przedsiębiorstwo Jasta Sp. z o.o
Zakład Utylizacji Padłych Zwierząt
Danielów 5, 97-360 Kamieńsk
tel 44 681 75 86, faks 44 681 75 81, tel mob. 691 698 900
www.jasta.net.pl

Z cytowanych powyżej aktów prawnych bezwzględnie wynika nakaz badania na włośnie mięsa świń i nutrii poddanych ubojowi na terenie gospodarstwa oraz mięsa dzików odstrzelonych z przeznaczeniem na użytek własny.

Lekarze weterynarii wyznaczeni do badania mięsa świń na terenie powiatu:

Nazwisko i Imię Miejscowość Telefon
Flak Andrzej Olesno 608 452 771
Gnot Alojzy Radłów 602 172 361
Kamiński Błażej Dobrodzień 603 851 352
Kuchta Szczepan Olesno 602 300 717
Karpusiewicz Andrzej Gorzów Śląski 602 523 655
Kejna Bogusław Praszka 600 952 603
Kwiatkowski Radosław Praszka 604 871 430
Sawicki Tadeusz Dobrodzień 600 454 555
Wewiór Jerzy Gorzów Śląski 602 351 312
Wewiór Dawid Gorzów Śląski 697 332 312

Koszt badania wynosi 11zł + koszt dojazdu.

 Lekarze weterynarii uprawnieni do badania mięsa świń i dzików na terenie powiatu:

Nazwisko i Imię Miejscowość Telefon
Kamiński Błażej Dobrodzień 603 851 352
Gnot Alojzy Radłów 602 172 361
Wewiór Jerzy Gorzów Śląski 602 351 312

Badanie mięsa na obecność włośni jest bezpłatne, przy czym jeżeli właściciel zadeklaruje chęć przeprowadzenia całego badania poubojowego (badanie tuszy) koszt ten wynosi 40 zł.
Ważne: W strefach z ograniczeniami ASF - badanie przedubojowe świń i badanie poubojowe tuszy jest obowiązkowe.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30 lipiec 2020 13:11 Administrator BIP
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30 lipiec 2020 13:12 Administrator BIP
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 30 lipiec 2020 13:14 Administrator BIP
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30 lipiec 2020 13:17 Administrator BIP
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30 lipiec 2020 13:18 Administrator BIP
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30 lipiec 2020 13:21 Administrator BIP
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 27 grudzień 2021 17:49 Administrator BIP
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 27 grudzień 2021 17:56 Administrator BIP
Artykuł został zmieniony. środa, 19 styczeń 2022 16:28 Administrator BIP
Artykuł został zmieniony. wtorek, 27 wrzesień 2022 18:50 Administrator BIP
Artykuł został zmieniony. wtorek, 27 wrzesień 2022 18:59 Administrator BIP
Artykuł został zmieniony. wtorek, 27 wrzesień 2022 19:02 Administrator BIP
Artykuł został zmieniony. wtorek, 27 wrzesień 2022 19:05 Administrator BIP
Artykuł został zmieniony. wtorek, 27 wrzesień 2022 19:07 Administrator BIP
Artykuł został zmieniony. wtorek, 27 wrzesień 2022 19:09 Administrator BIP
Artykuł został zmieniony. wtorek, 27 wrzesień 2022 19:10 Administrator BIP
Artykuł został zmieniony. wtorek, 27 wrzesień 2022 19:11 Administrator BIP
Artykuł został zmieniony. wtorek, 27 wrzesień 2022 19:14 Administrator BIP
Artykuł został zmieniony. środa, 28 wrzesień 2022 17:32 Administrator BIP
Artykuł został zmieniony. środa, 28 wrzesień 2022 21:48 Administrator BIP
Artykuł został zmieniony. środa, 28 wrzesień 2022 21:49 Administrator BIP