Druki ogólne:

Wniosek o wyznaczenie do czynności o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Załącznik nr 1) - druk .doc

 

Dla rolników:

WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU PROWADZĄCEGO ROLNICZY HANDEL DETALICZNY PRODUKTAMI POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO I ŻYWNOŚCIĄ ZŁOŻONĄ DO REJESTRU ZAKŁADÓW PROWADZONEGO PRZEZ POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII - druk .pdf

Zgłoszenie posiadania ptactwa - druk .pdf

Informacja dla rolników - druk .doc

Kodeks Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej Trzoda - druk .doc

Kodeks Dobrej Praktyka Produkcyjnej i Higienicznej - druk .doc

Dokumentacja monitoringu szkodników - druk .doc

Rozchód mleka pochodzącego od krów leczonych farmakologicznie oraz jego zagospodarowanie - druk .docx

WYNIKI ANALIZ PRÓB POBRANYCH W GOSPODARSTWIE - druk .doc

Dokumentacja przyjęcia paszy do gospodarstwa - druk .xlsx

Dokumentacja wydania paszy z gospodarstwa - druk .xlsx

Ewidencja stosowania środków ochrony roślin oraz stosowania preparatów biobójczych - druk .xlsx

DOKUMENTACJA POJAWIENIA SIĘ SZKODNIKÓW I CHORÓB ROŚLIN - druk .doc

Informacje dotyczące łańcucha żywnościowego zwierząt kierowanych do uboju - druk .doc

Informacje dotyczące łańcucha żywnościowego zwierząt kierowanych do uboju - druk .pdf

Wzór zgłoszenia uboju zwierząt w gospodarstwie na użytek własny - druk .pdf

Wniosek o wydanie numeru paszowego - druk .pdf

Zgłoszenie zakresu działalności (numer paszowy) - druk .pdf

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 17 marzec 2021 19:45 Administrator BIP
Artykuł został zmieniony. środa, 23 luty 2022 12:24 Administrator BIP
Artykuł został zmieniony. czwartek, 29 grudzień 2022 12:50 Administrator BIP
Artykuł został zmieniony. sobota, 14 styczeń 2023 16:17 Administrator BIP
Artykuł został zmieniony. piątek, 14 czerwiec 2024 19:16 Administrator BIP