- Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji,
gdy zdrowe zwierzę, np. świnia, owca, koza, krowa, czy koń, ulegnie wypadkowi.

- W pierwszej kolejności należy jak najszybciej wezwać lekarza weterynarii zajmującego się
leczeniem zwierząt gospodarskich, który stwierdzi czy zwierzę powinno być leczone, poddane ubojowi z konieczności, czy też uśmiercone. Następnie skontaktować się z najbliższą rzeźnią celem ustalenia, czy istnieje możliwość przyjęcia tuszy i narządów wewnętrznych zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności.

Ubój z konieczności powinien być dokonany przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.W przypadku uboju zwierząt z konieczności poza rzeźnią posiadacz zwierząt jest zobowiązany do podjęcia wszelkich koniecznych działań, aby jak najszybciej dokonać uboju zwierzęcia, w tym dołożyć starań, aby podczas uboju i działań z nim związanych oszczędzić zwierzętom wszelkiego niepotrzebnego bólu, niepokoju i cierpienia.

- Do rzeźni wraz z tuszą i narządami wewnętrznymi zwierzęcia muszą być dostarczone
następujące dokumenty:
a) oświadczenie rolnika - stwierdzające tożsamość zwierzęcia oraz zawierające informacje
na temat weterynaryjnych produktów leczniczych lub innych środków, jakie podawano
zwierzęciu lub wobec niego stosowano, z wyszczególnieniem dat podawania i okresów
karencji; (z odniesieniem do dokumentu - w zał.)

OŚWIADCZENIE PRZEDSIĘBIORCY SEKTORA SPOŻYWCZEGO, KTÓRY UTRZYMYWAŁ ZWIERZĘ PODDANE UBOJOWI Z KONIECZNOŚCI POZA RZEŹNIĄ

b) świadectwo  zdrowia  wydane  przez  lekarza  weterynarii mówiące o korzystnym wyniku badania przedubojowego, datę i czas przeprowadzenia tego badania, przyczynę dokonania
uboju z konieczności oraz informację na temat leczenia. (z odniesieniem do dokumentu - w zał.)

ŚWIADECTWO ZDROWIA ZWIERZĄT PODDANYCH UBOJOWI Z KONIECZNOŚCI POZA RZEŹNIĄ

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 17 październik 2022 08:20 Administrator BIP
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 17 październik 2022 08:26 Administrator BIP