Obowiązek grupowania loch

OBOWIĄZEK GRUPOWANIA LOCH

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oleśnie o OBOWIĄZKOWYM GRUPOWANIU LOCH!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. z 2010 r. nr 56, poz. 344 z późn. zm.)

.od 1 stycznia 2013 roku w gospodarstwach utrzymujących 10 i więcej sztuk loch lub loszek, od 4 tygodnia po pokryciu do tygodnia przed przewidywanym terminem proszenia

lochy i loszki utrzymuje się grupowo!

Powierzchnia kojca w przeliczeniu na jedną sztukę powinna wynosić, w przypadku utrzymywania grupowo:

1) loch – co najmniej 2,25 m², przy czym w przypadku loch prośnych co najmniej 1,3 m² powierzchni kojca powinno stanowić stałe podłoże i nie więcej niż 15% tego podłoża – otwory odpływowe;

2) loszek po pokryciu – co najmniej 1,64 m², przy czym co najmniej 0,95 m² powierzchni kojca powinno stanowić stałe podłoże i nie więcej niż 15% tego podłoża – otwory odpływowe;

 Długość każdego z boków kojca powinna wynosić w przypadku grup:

1) do 5 sztuk – co najmniej 2,41 m;

2) powyżej 5 sztuk – co najmniej 2,81 m.

 Każdy stwierdzony przez IW przypadek nieprzestrzegania powyższych nakazów – na zasadzie art. 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 1997 r. nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) - będzie kierowany do organów ścigania.