ZARZĄDZENIE Nr 2/2021

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oleśnie z dnia 01.03.2021 r.

w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej funkcję Koordynatora ds. dostępności w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Oleśnie.

Na podstawie §3 ust 1 oraz ust 2 Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Oleśnie oraz art.14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), zarządza się, co następuje:

§1

1. Wyznacza się Pana Krzysztofa Chyrę, Zastępcę Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oleśnie jako osobę pełniącą w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Oleśnie funkcję Koordynatora ds. dostępności.

2. Koordynator ds. dostępności realizuje w szczególności zadania związane z:

1) wsparciem osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Oleśnie;
2) przygotowaniem i koordynacją wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Oleśnie;
3) monitorowaniem działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Oleśnie w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

§2

1. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oleśnie pełniącemu w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Oleśnie funkcję Koordynatora ds. dostępności.

§3

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Oleśnie
lek. wet. Sebastian Konwant

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 17 marzec 2021 21:36 Administrator BIP
Artykuł został zmieniony. środa, 17 marzec 2021 21:37 Administrator BIP
Artykuł został zmieniony. środa, 17 marzec 2021 21:37 Administrator BIP
Artykuł został zmieniony. środa, 17 marzec 2021 21:38 Administrator BIP
Artykuł został zmieniony. środa, 17 marzec 2021 21:38 Administrator BIP
Artykuł został zmieniony. środa, 17 marzec 2021 21:51 Administrator BIP
Artykuł został zmieniony. piątek, 11 marzec 2022 17:44 Administrator BIP