Wścieklizna

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oleśnie przypomina o konieczności zgłaszania przypadków podejrzenia możliwości wystąpienia wścieklizny u zwierząt zarówno domowych, gospodarczych jak i dzikich (padłych na posesji).
Podejrzenie wystąpienia wścieklizny mogą nasuwać następujące objawy:

- gorączka,
- diametralna zmiana charakteru – zwierze o agresywnym zachowaniu może nagle stać się uległe. Natomiast spokojne staje się agresorem.
- nagłe ataki szału,
- ślinotok, czyli tzw. piana z pyska,
- wyczulenie na bodźce, jak dźwięk czy światło,
- światłowstręt,
- wodowstręt,
- drgawki,
- porażenie mięśni żuchwy i przełyku,
- zapadnięcie w śpiączkę,
- w przypadku zwierząt dzikich brak odczuwania lęku przed człowiekiem.

Zgodnie z obowiązującym prawem w przypadku podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, w tym w szczególności wystąpienia objawów neurologicznych u zwierząt, znacznej liczby nagłych ich padnięć, posiadacz zwierzęcia jest obowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym organu Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej (lekarzy weterynarii) , albo wójta (burmistrza).
Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oleśnie podkreśla, iż obowiązkiem każdego właściciela psa jest poddać zwierzę szczepieniu raz do roku. Odnotowanie tego faktu musi dokonać lekarz weterynarii w świadectwie potwierdzającym przeprowadzenia szczepienia, które to trzeba przechowywać i w razie potrzeby okazywać właściwym organom.