Na terenie powiatu oleskiego zgodnie ze zmianami do rozporządzenia Wykonawczym Komisji Nr 2021/605/UE z dnia 7 kwietnia 2021r. ustanawiającym szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, (Dz. U. UE L 129/1) utworzono:

 

 Przypomina się, że

NA OBSZARZE   OBJĘTYM  OGRANICZENIAMI  I (strefa niebieska)   PRZY PRZEMIESZCZENIU (SPRZEDAŻY)

ŚWIŃ OBOWIĄZUJĄ  WYMAGANIA M.IN. W ZAKRESIE:

1) OZNAKOWANIA  ZWIERZĄT (IRZ);

2) BIOASEKURACJI GOSPODARSTWA  (pobierz  tutaj);

3) PRZEPROWADZANIA BADANIA KLINICZNEGO ZWIERZĄT PRZEZ  URZĘDOWEGO  LEKARZA  WETERYNARII;

4) UZYSKANIU UJEMNEGO WYNIKU BADANIA  W KIERUNKU  ASF (pobieranie krwi) – W MOMENCIE, KIEDY TAKIE  BADANIE  JEST WYMAGANE;

5) ZAOPATRZENIA WYSYŁKI ZWIERZĄT W ŚWIDECTWA ZDROWIA WYSTAWIONEGO PRZEZ URZĘDOWEGO LEKARZA WETERYNARII.

 

OBOWIĄZUJE KAŻDORAZOWE  ZGŁOSZANIE  PADNIĘCIA   ŚWIŃ POD  NR  TEL INSPEKTORATU: 34 358 26 18

 

Wskazane jest posiadanie planów bezpieczeństwa biologicznego, których przykładowe wzory są do pobrania z naszej strony

BIOASEKURACJA - DRUKI DO POBRANIA

NA OBSZARZE   OBJĘTYM  OGRANICZENIAMI  I (strefa niebieska) dopuszcza się przeprowadzanie uboju świń w celu produkcji mięsa na użytek własny, pod warunkiem że:1) ZŁOŻENIA WNIOSKU  DO  POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W  OLEŚNIE ; (POBIERZ  TUTAJ);

 

2) ŚWINIE TE BYŁY UTRZYMYWANE W TYM GOSPODARSTWIE CO NAJMNIEJ PRZEZ 30 DNI PRZED UBOJEM;

 

3) ŚWINIE TE ZOSTANĄ PODDANE BADANIU PRZEDUBOJOWEMU PRZEZ URZĘDOWEGO LEKARZA WETERYNARII

 

4) MIĘSO POZYSKANE W WYNIKU UBOJU TYCH ŚWIŃ ZOSTANIE PODDANE BADANIU POUBOJOWEMU PRZEZ URZĘDOWEGO LEKARZA WETERYNARII

 

5) UJEMNEGO WYNIKU BADANIA  W KIERUNKU  ASF (POBRANIU KRWI) – W MOMENCIE, KIEDY TAKIE BADANIE  JEST WYMAGANE

 

6) DOKONAINA OBOWIAZKOWEGO BADNAIE MIĘSA W KIERUNKU WŁOŚNI PRZEPRPOWADZONEGO PRZEZ URZĘDOWEGO LEKARZA WETERYNARII

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 24 grudzień 2021 12:54 Administrator BIP
Artykuł został zmieniony. piątek, 24 grudzień 2021 12:58 Administrator BIP
Artykuł został zmieniony. piątek, 24 grudzień 2021 12:59 Administrator BIP
Artykuł został zmieniony. piątek, 24 grudzień 2021 13:01 Administrator BIP
Artykuł został zmieniony. piątek, 24 grudzień 2021 13:04 Administrator BIP
Artykuł został zmieniony. piątek, 24 grudzień 2021 13:06 Administrator BIP
Artykuł został zmieniony. piątek, 24 grudzień 2021 13:07 Administrator BIP
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 21 luty 2022 16:58 Administrator BIP
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 21 luty 2022 16:59 Administrator BIP
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 21 luty 2022 16:59 Administrator BIP
Artykuł został zmieniony. piątek, 11 marzec 2022 17:57 Administrator BIP
Artykuł został zmieniony. piątek, 21 kwiecień 2023 18:53 Administrator BIP